Röstyoga

Din röst är som ett fingeravtryck, unikt för bara dig.
Alla ljud, och så även din röst, består av vibrationer. Dessa vibrationer fortplantar sig i din kropp som blir ett stort, härligt resonansrum för din röst. Ditt unika instrument skänker dig den bästa läkningen för din kropp och själ och är det vackraste du kan tänka dig…

Röstyoga handlar om att på ett mjukt och varsamt sätt komma i kontakt med sin kropp och sin röst. Med medvetenhet och enkla yogarörelser hjälper vi kroppen att frigöra andning och spänningar och låter rösten ta plats och klinga i hela kroppen. Du behöver inte ha erfarenhet av varken yoga eller sång för att delta i Röstyoga.

Röstyoga är ett utmärkt verktyg för körsångare som blir trötta i halsen och som friskvård för företagsgrupper som använder sin röst mycket. Jag skräddarsyr en workshop eller kurs för er verksamhet, utifrån era behov.

Om Röstyoga i Sundsvalls Tidning 8 mars 2014

Röstyogans effekter

  • Röstyogan behandlar inte bara specifika röstproblem som t.ex heshet utan förbättrar också individens röstkvalitet generellt.
  • Röstyogan hjälper oss att släppa spänningar i käken och hela röstapparaten. Stramhet i små muskler runt om stämbanden släpper. Skapar djup avslappning i röstmuskulaturen och hjälper inflammerade stämband.
  • Röstyogan öppnar bihålorna vilket förbättrar din röstkvalitet och klang. Du förbättrar rösten i tal och sång. Du ökar registret, stärker resonansen, får lättare att hålla ton, lättare att tala i naturlig ”pitch”
  • Röstyogan lugnar ner ditt nervsystem, vilket kontrollerar inflammation och muskelspänningar.
  • I röstyogan blir du medveten om andning och luftens kontakt med näsa och hals. Medvetenhet, meditation och andning jobbar vi med i röstyogan.
  • När du vilar och slappnar av efter röstyoga, så kan den ökade blodcirkulationen hjälpa till att reparera och t ex städa undan onödigt slagg på stämbanden.

Kroppen är ett akustiskt rum, ett instrument, som kan finstämmas med hjälp av toning och röstyoga.
I det akustiska rummet, kroppen, finns hos alla människor stängda dörrar och tysta utrymmen.
Dessa kan du i din egen takt öppna och få kontakt med, rena och rensa, städa ur och upptäcka!
Röstyogan är ett kraftfullt redskap som påverkar dig fysiskt och mentalt långt bortom rösten.